Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena

Entreprenørskap
Markedsorientert Produktutvikling
Miljövetenskap
Samfunnsentreprenørskap
Integrerade ledningssystem
Miljøledelse
Miljörevision
Miljörätt
Miljø- og ressursøkonomi

Miljörätt
Fagkode: Mitthögskolan i Østersund

Studieår:

Vårtermin 2004

Avslutning:

16 juni 2004
Antall studiepoeng: 5 s venska/ 7,5 norska

Pris:

Kursen är kostnadsfri

Krav til forkunnskaper:

Grundläggande behörighet.

Innleveringer:

Skriftliga inlämningsuppgifter samt gruppuppgifter.

Fysiske samlinger:

Ja, två fysiska samlingar, en vid kursstart och en i slutet av kursen.

Undervisning: Kvartsfart
Personlig veileder: Ja
Evaluering:

Skriftliga inlämningsuppgifter samt projektarbete.

Fagansvarlig: Ingrid Ahnlund-Rode, Cilla Gauffin

Læremål:
Kursens mål är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i svensk/norsk miljölagstiftning samt därtill hörande myndigheter och ärendehante-ring. Dessutom är kursens målsättning att den studerande skall erhålla kunspaker om olika styrmedel, fysisk planering och strategisk miljöbedömning.

Emner:
Kursen omfattar teorimoment med introduktion i svensk/norsk lagstiftning. Momentet omfattar dessutom stats- och kommunförvaltningarnas myndighetsutövning, dokumentation och arbetsgång vid prövningsprocess, anmälan och beslut samt tillsyn i miljöärenden. Kursen avslutas med ett projektarbete.

E-post: Ingrid.ahnlund-rode@mh.se , cilla.gauffin@sweco.se
URL til fagets hjemmeside:

 

   forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster