Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena
Miljøledelse

Miljøledelse vil i fremtiden være et nøkkelområde i private og offentlige virksomheter. Ledelsen i bedrifter vil i stigende omfang bli avkrevet dokumentasjon for bedriftens miljøprestasjoner. Dette vil ikke bare være krav fra omgivelsene, men også gi nye muligheter for den enkelte virksomhet. Utfordringen ligger i å tilpasse seg kravene, og utnytte mulighetene til å bruke økende miljøbevissthet strategisk til å styrke organisasjon og forbedre konkurranseevnen.

I Jämtland satser man innen offentlig og privat virksomhet på å bli den første region innen EU som er miljøsertifisert etter internasjonale standarder. Erfaringer derfra viser at der er mulig å oppnå gode resultater innen den enkelte bedrift, så vel som i regionen, og at de er i ferd med å få effekter av sin satsing i markedssammenheng. Vår analyse er at næringslivet i vår region generelt og i de mindre bedriftene spesielt, også må forholde seg til kommende miljøkrav fra kunder og offentlig sektor. Dette vil være avgjørende for deres overlevelses- og konkurranseevne i framtida.

Universiteter og høgskoler har i dag mange aktiviteter relatert til næringslivet, men synliggjøring av dette engasjementet skjer kun sporadisk, og har gitt grunnlag for utsagn som at høgskolene må mer "på banen". Utfordringene til kompetansemiljøene blir derfor:

•  å tilrettelegge for en enklere inngang til de bedriftsrelaterte fagmiljøene
•  å bli raskere til å gi konkret og forpliktende respons på henvendelser
•  å etablere en operativ virksomhet som knytter sammen næringslivsrelatert arbeid gjort av fagansatte innen ulike studieretninger. Dette vil gi en felles og gjensidig fokusering på næringsrelatert engasjement, som igjen gir ressursmessige synergier og faglig merverdi
•  å øke universitetene og høgskolenes engasjement mot næringsutvikling i regionen.

Universiteter og høgskoler har en stor oppgave i å spre undervisning og kompetanse over hele landet, og da ikke bare knyttet til de store byene. Ved et etablert samarbeid mellom Mitthögskolan, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet , Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag, har man et formidabelt kompetansemiljø i Midt-Norden. Utfordringene blir å få til praktiske programmer for å frigjøre denne kompetansen til utvikling av hele regionen bl.a. gjennom fjernundervisning. Det er bred enighet blant samarbeidsaktørene i at de ønsker å bli mer aktive og attraktive samarbeidspartnere for engasjementer innen næringsutvikling, samt utnytte hverandres spisskompetanse. Dette er også nedfelt i aktørenes strategiske planer.

Et sentralt mål for prosjektet er fokus på miljø og likestilling. Begge modulpakkene, miljøledelse i særdeleshet, fokuserer på viktigheten av miljøfremmende tiltak. I gjennomføringen av kurset i entreprenørskap (InterregII) opplevde vi at flertallet av søkerne var kvinner. Mange fremhevet viktigheten av slike kurs, og spesielt blant kvinnene ble kurset verdsatt. Vi vil fortsatt rette oppmerksomheten mot kvinners deltakelse i lokalsamfunnet, nettopp fordi dette er en kritisk faktor i et bygdeutviklingsperspektiv.

   
forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster