Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena

Projektets parter:
www.interreg-sverige-
norge.com

www.kks.se
www.hint.no
www.hist.no
www.mh.se
www.ntnu.no

Nordens Gröna Bälte
Klikk her for større kart
Nyhetsarkiv

Aktuelt:

Projektet avslutades den 31 januari 2005.
8 stycken nätbaserade kurser har utvecklats och testats i form av deltagarbaserade utprövningar. Kursmaterialet har utvecklats i samarbete mellan de deltagande institutionerna i Norge och Sverige och testats på blandade grupper med studenter från båda länderna. Kursenkäter har genomförts och studenterna (ca 150 st) är övervägande positiva till kursernas genomförande och innehåll. Materialet är modulärt uppbyggt och går att kombinera på olika sätt för olika kurser i Norge och Sverige i de olika kursplattformar (LMS) som används. Erfarenheter från projektet går att även tillämpa inom andra ämnesområden.
LES MER>>


Utvikling av et fjernundervisningsbasert etterutdanningsprogram
i miljøledelse og entreprenørskap (UFEME)

UFEME är gränsöverskridande projekt och ingår i delområdet ”Nordens Gröna Bälte” i EU-programmet Interreg IIIA Sverige-Norge. Projektet anknyter till tidigare Interreg II- projekt som ”Grenseløst Kunnskapsnettverk” och projekt inom Interreg III som ”Miljöbaserad Näringslivsutveckling i Nordens Gröna Bälte” och ”Utveckling av verktyg och samarbetsformer för en hållbar utveckling i Nordens Gröna Bälte”.

"Prosjektet utvikler et fleksibelt fjernundervisningsopplegg innen miljøledelse
og entreprenørskap som passer så mange som mulig uansett alder, kjønn,
geografisk lokalisering, familiesituasjon og studierfaring. Dette gjøres
gjennom utvikling av "læremoduler", tilpasset for fjernstudenter, som kan
kombineres med kurser for ulike målgrupper og kan anvendes i ulike kurs-plattformer (LMS) både i Norge og Sverige."

   
 
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster