Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena

Projektets parter:
www.interreg-sverige-
norge.com

www.kks.se
www.hint.no
www.hist.no
www.mh.se
www.ntnu.no

Nordens Gröna Bälte
Klikk her for større kart
Projektet avslutades den 31 januari 2005,
några resultat:

- 8 stycken kurser har utvecklats och testats i form av deltagarbaserade utprövningar. Kursmaterialet är utvecklat för nätbaserad distansundervisning, Internet utnyttjas för kommunikation mellan lärare och studenter. I en del kurser har inledande och avslutande träffar genomförts, andra har genomförts helt utan fysiska träffar. För en del kurser har videosekvenser och datoranimeringar mm, distribuerade via Internet, utvecklats för att stödja lärandet.

-  Kurserna har utvecklats i modulär form så att modulerna går att kombinera  till olika kurser. Modulerna går även att använda i vanliga "campus-kurser". De lagras i en databas för att vara åtkomliga för projektets parter och möjliga att ladda in i de olika LMS (Learning Management System) som används av projektets parter. Tester har genomförts med att ladda in moduler i olika LMS'er, resultatet finns publicerat i två stycken rapporter (finns att ladda ner på sidan "Rapporter"). Rapporterna innehåller även översikter av standarder och verktyg på e-lärandeområdet.

-  Kurserna har utvecklats i samarbete mellan personal på deltagande institutioner i Norge och Sverige. Spetskompetens på enskilda institutioner har på detta sätt kommit hela Nordens Gröna Bälte till del. Personella nätverk för framtida samarbete, både inom enskilda ämnen och inom nätpedagogik har skapats.

- Ca 150 studenter har genomgått utbildningar i form av deltagarbaserade utprövninger inom ramen för projektet. Genomströmningen har varierat mellan 75 % och 92 % med ett genomsnitt på 86 %. Kurserna har genomförts med en blandning av norska och svenska studenter. Kursenkäter har genomförts och studenterna är övervägande nöjda med kursernas innehåll och genomförande. Många studenter, yrkesverksamma och bosatta långt från campusorterna, hade inte haft möjlighet att få tillgång till denna utbildning om den inte varit nätbaserad.

- Projektet har bidragit till ökad kunskap om distansundervisning och nätlärande hos de inblandade institutionerna. Projektet har även bidragit till att undanröja gränshinder i och med kursmoduler skapats som går att använda i kurser på båda sidor om gränsen mellan Norge och Sverige. De vunna erfarenheterna går att tillämpa inom andra ämnesområden och erfarenheter från projektet har spritts i seminarier på båda sidor om gränsen. Projektets slutrapport går att ladda ner på sidan "Rapporter".


   

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster