Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena

Entreprenørskap
Markedsorientert Produktutvikling
Miljövetenskap
Samfunnsentreprenørskap
Integrerade ledningssystem
Miljøledelse
Miljörevision
Miljörätt
Miljø- og ressursøkonomi

Miljø- og ressursøkonomi
Fagkode: Høgskolen i Nord-Trøndelag

Studieår:

2004 høst

Avslutning:

Desember 2004
Antall studiepoeng: 2 x 7,5 norske/ 5 svenske

Pris:

(ikke avgjort)

Krav til forkunnskaper:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Innleveringer:

Ja

Fysiske samlinger:

2

Personlig veileder: Ja
Evaluering: Ikke avklart
Fagansvarlig: Jorunn Grande

Læremål:
Faget skal gi studentene en innføring i begrep og modeller som krever kobling mellom økonomi og økologi. Studentene skal forberedes i å gå inn i miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger med økonomisk kompetanse som utgangspunkt.

Emner:
· Sammenhengen økonomi og økologi. Markedsmodeller og markedssvikt.
· Økonomisk optimal bruk av naturressurser.
· Avkastning av ressurser. Knapphet, priser og forbruk.
· Nytte-kostnadsanalyse og verdsetting av miljøgoder.
· Miljøpolitikk og økonomiske virkemidler.

E-post: jorunn.grande@hint.no
URL til fagets hjemmeside: http://www.hint.no/studier/

   forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster