Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena

Entreprenørskap
Markedsorientert Produktutvikling
Miljövetenskap
Samfunnsentreprenørskap
Integrerade ledningssystem
Miljøledelse
Miljörevision
Miljörätt
Miljø- og ressursøkonomi


Markedsorientert Produktutvikling
Fagkode: HiST LO502D

Studieår:

2004 høst

Eksamen:

Desember 2004
Antall studiepoeng: 6 norske/ 4 svenske

Pris:

3000 kroner

Krav til forkunnskaper:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Innleveringer:

Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12.

Fysiske samlinger:

Ingen
Personlig veileder: Ja
Evaluering: Skriftlig eksamen, 3 timer
Fagansvarlig: Tor Atle Hjeltnes
Undervisning: Hele kurset kan følges som fjernundervisning via Internett

Læremål:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha forståelse av viktige aspekter mellom utvikling av produkter og tilpasning til markeder. Kursdeltakeren vil få kjennskap til generell og teknologisk produktutvikling samt forskjellige markedsaspekter slik som kartlegging av konkurrenter, posisjonering og segmentering i markedet.

Emner:
Produktutviklingsmodeller, konseptutvikling, behovsidentifikasjon, kommersialliseringsstrategier, organisering av produktutviklingsprosessen. Analyse av markedsmuligheter med vekt på etterspørselsforhold, omgivelser og kundens kjøpsatferd, utvikling av markedsstrategier gjennom differensiering og posisjonering av produkter og tjenester. Utvikling av markedsplan.

E-post: toratle@tisip.no
URL til fagets hjemmeside: www.aitel.hist.no/fag/mop
Påmelding: www.tisip.no eller tlf: (+47) 73 55 95 40

   forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster