Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena

Entreprenørskap
Markedsorientert Produktutvikling
Miljövetenskap
Samfunnsentreprenørskap
Integrerade ledningssystem
Miljøledelse
Miljörevision
Miljörätt
Miljø- og ressursøkonomi

Integrerade ledningssystem
Fagkode: Mitthögskolan i Østersund

Studieår:

Vårtermin 2004

Avslutning:

15 juni 2004
Antall studiepoeng: 5 s venska/ 7,5 norska

Pris:

Kursen är kostnadsfri

Krav til forkunnskaper:

Grundläggande behörighet , det är även en förutsättning att studenten har tidigare erfarenhet av arbete med antingen kvalitetsledning, miljöledning eller systematiskt arbetsmiljöarbete.

Innleveringer:

Skriftliga individuella uppgifter, samt gruppuppgifter.

Fysiske samlinger:

Ja, två samlingar, en i början vid kursstart samt en i slutet av kursen.

Undervisning: Kvartsfart
Personlig veileder: Ja
Evaluering:

Skriftliga inlämningsuppgifter samt projektarbete.

Fagansvarlig: Ingrid Ahnlund-Rode, Cilla Gauffin

Læremål:
Kursens mål är att ge den studerande färdigheter i verktyg och metoder för ett systematiskt och förebyggande arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Kursen ger en bred och systematisk genomgång av ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001 och systematiskt arbete enligt arbetsmiljölagstiftningen). Kursen är problemorienterad och syftar till att studenten ska erhålla praktisk färdighet i metoder för systematiskt arbete med ledningssystem.

Emner:
Kursen omfattar en genomgång av ledningssystem för arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I kursen behandlas uppbyggnad och integrering av ovan nämnda ledningssystem.

E-post: Ingrid.ahnlund-rode@mh.se , cilla.gauffin@sweco.se
URL til fagets hjemmeside:

   forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster